Gornex s.r.o.Dopravně správní agenda

Aplikace pro kompletní správu dopravních přestupků a nehod v digitální a písemné formě.Umožňuje zpracování:

 • přestupků zadokumentovaných v digitální podobě např. překročení povolené rychlosti
  a průjezd křižovatkou na červený světelný signál
 • přestupků oznámených jinou formou např. písemně
 • dopravních nehod

Jsou v ní také integrovány softwarové prostředky, které umožňují zobrazení uložených snímků a ovládání jejich kvality validace průkaznosti dokumentace přestupku oprávněnou osobou a vyplnění registrační značky příslušného vozidla.

Gornex s.r.o.

Gornex s.r.o.Automatická detekce jízdy na červenou

Jedná se o detekční a záznamový systém, který monitoruje dopravní situaci na světelných křižovatkách ve městech a obcích.Informace poskytované systémem:

 • čtení RZ (pro potřeby PČR)
 • poskytování obrazového záznamu při řešení dopravních nehod
 • poskytování videa a fotografií
 • podrobná statistika chování vozidel
 • klasifikace vozidel (osobní, dodávky, nákladní vozidla)
 • archivace snímků a videa

Zařízení je pasivní vzhledem k řadiči křižovatky – nevyžaduje z řadiče světelné signalizace žádnou informaci o stavu signalizačního zařízení.

Gornex s.r.o.

Gornex s.r.o.Automatický vážní systém

Měření hmotnosti vozidel přímo za jízdy.Váhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel s úsekovým měřením rychlosti.Měřidlo je určeno pro měření celkové hmotnosti vozidla a zatížení na nápravu nebo skupinu náprav, popřípadě dalších parametrů vozidla vyžadovaných zvláštním předpisem, a to přímo za jízdy.

Gornex s.r.o.

Gornex s.r.o.Automatická detekce průjezdu nákladních vozidel zákazem vjezdu

Tento unikátní systém automaticky bez obsluhy monitoruje a zaznamenává nákladní vozidla, která vjedou do úseku, kde je vjezd nákladním automobilům zakázán.Největší přednosti sytému:

 • Zklidnění dopravy pro danou lokalitu.
 • V případě dopravní nehody je zaznamenán daný úsek.
 • Jedná se o automatický systém bez přímé fyzické obsluhy.
 • Obsluhu zařízení provádí dálkově strážníci obecní nebo městské policie, popř. Policie ČR, kteří předávají oznámení o porušení zákona na příslušný odbor dopravy.
 • Zpracování přestupků podléhá správnímu řízení dle zákona 361/2000Sb., ve znění pozdějších doplňků a novel.
 • Přestupek lze řešit ve správním řízení jako správní delikt, dle ustanovení § 125f zákona 361/2000Sb., za který se udělí pokuta ve stanovené výši na základě „výzvy“.
 • Pevná instalace do dané lokality (napájení pomocí trvalého připojení).
 • Přenos záznamů pomocí zabezpečených wi-fi přímo na zabezpečený server obce nebo města.
 • Plně kompatibilní se software DSA (Dopravně správní agenda) – kompletní zpracování přestupku (dle připravených šablon), vč. automatické lustrace provozovatele vozidla.

Systém se skládá ze 3 kamer:

 • Záznam nákladního vozidla z přední části (RZ vozidla).
 • Záznam nákladního vozidla ze zadní části (RZ vozidla).
 • Záznam nákladního vozidla z boční části (délka vozidla a případné detailní markanty – loga, nápisy apod.).
Gornex s.r.o.

Gornex s.r.o.Automatická detekce zákazu zastavení a stání

Tento unikátní systém automaticky bez obsluhy monitoruje a zaznamenává veškerá vozidla, která poruší „zákaz zastavení a stání“.Největší přednosti sytému:

 • Zklidnění dopravy pro danou lokalitu.
 • V případě dopravní nehody je zaznamenán daný úsek.
 • Jedná se o automatický systém bez přímé fyzické obsluhy.
 • Obsluhu zařízení provádí dálkově strážníci obecní nebo městské policie, popř. Policie ČR, kteří předávají oznámení o porušení zákona na příslušný odbor dopravy.
 • Zpracování přestupků podléhá správnímu řízení dle zákona 361/2000Sb., ve znění pozdějších doplňků a novel.
 • Přestupek lze řešit ve správním řízení jako správní delikt, dle ustanovení § 125f zákona 361/2000Sb., za který se udělí pokuta ve stanovené výši na základě „výzvy“.
 • Pevná instalace do dané lokality (napájení pomocí trvalého připojení).
 • Přenos záznamů pomocí zabezpečených wi-fi přímo na zabezpečený server obce nebo města.
 • Plně kompatibilní se software DSA (Dopravně správní agenda) – kompletní zpracování přestupku (dle připravených šablon), vč. automatické lustrace provozovatele vozidla.

Systém se skládá ze 3 kamer:

 • Záznam nákladního vozidla z přední části (RZ vozidla).
 • Záznam nákladního vozidla ze zadní části (RZ vozidla).
 • Záznam nákladního vozidla z boční části (délka vozidla a případné detailní markanty – loga, nápisy apod.).
Gornex s.r.o.

Gornex s.r.o.Automatická detekce zákazu předjíždění

Tento unikátní systém automaticky bez obsluhy monitoruje a zaznamenává veškerá vozidla, která poruší „zákaz předjíždění“.Největší přednosti sytému:

 • Zklidnění dopravy pro danou lokalitu.
 • V případě dopravní nehody je zaznamenán daný úsek.
 • Jedná se o automatický systém bez přímé fyzické obsluhy.
 • Obsluhu zařízení provádí dálkově strážníci obecní nebo městské policie, popř. Policie ČR, kteří předávají oznámení o porušení zákona na příslušný odbor dopravy.
 • Zpracování přestupků podléhá správnímu řízení dle zákona 361/2000Sb., ve znění pozdějších doplňků a novel.
 • Přestupek lze řešit ve správním řízení jako správní delikt, dle ustanovení § 125f zákona 361/2000Sb., za který se udělí pokuta ve stanovené výši na základě „výzvy“.
 • Pevná instalace do dané lokality (napájení pomocí trvalého připojení).
 • Přenos záznamů pomocí zabezpečených wi-fi přímo na zabezpečený server obce nebo města.
 • Plně kompatibilní se software DSA (Dopravně správní agenda) – kompletní zpracování přestupku (dle připravených šablon), vč. automatické lustrace provozovatele vozidla.

Systém se skládá ze 3 kamer:

 • Záznam nákladního vozidla z přední části (RZ vozidla).
 • Záznam nákladního vozidla ze zadní části (RZ vozidla).
 • Záznam nákladního vozidla z boční části (délka vozidla a případné detailní markanty – loga, nápisy apod.).
Gornex s.r.o.

Gornex s.r.o.Automatická detekce zákazu předjíždění

Tento unikátní systém automaticky bez obsluhy monitoruje a zaznamenává veškerá vozidla, která poruší „zákaz předjíždění“.Největší přednosti sytému:

 • Zklidnění dopravy pro danou lokalitu.
 • V případě dopravní nehody je zaznamenán daný úsek.
 • Jedná se o automatický systém bez přímé fyzické obsluhy.
 • Obsluhu zařízení provádí dálkově strážníci obecní nebo městské policie, popř. Policie ČR, kteří předávají oznámení o porušení zákona na příslušný odbor dopravy.
 • Zpracování přestupků podléhá správnímu řízení dle zákona 361/2000Sb., ve znění pozdějších doplňků a novel.
 • Přestupek lze řešit ve správním řízení jako správní delikt, dle ustanovení § 125f zákona 361/2000Sb., za který se udělí pokuta ve stanovené výši na základě „výzvy“.
 • Pevná instalace do dané lokality (napájení pomocí trvalého připojení).
 • Přenos záznamů pomocí zabezpečených wi-fi přímo na zabezpečený server obce nebo města.
 • Plně kompatibilní se software DSA (Dopravně správní agenda) – kompletní zpracování přestupku (dle připravených šablon), vč. automatické lustrace provozovatele vozidla.

Systém se skládá ze 3 kamer:

 • Záznam nákladního vozidla z přední části (RZ vozidla).
 • Záznam nákladního vozidla ze zadní části (RZ vozidla).
 • Záznam nákladního vozidla z boční části (délka vozidla a případné detailní markanty – loga, nápisy apod.).
Gornex s.r.o.
 • Fakturační adresa:
 • V Domcích 60/20,
  162 00 Praha 6
 • IČO: 27881598
 • DIČ: CZ27881598