Úsekové měření vozidel - Gornex s.r.o.

Gornex s.r.o. Úsekové měření vozidel - Sydo Traffic Velocity

Měření úsekové rychlosti vozidel s monitoringem dopravní situace, záznamovým zařízením a s poskytováním statických údajů. Jde o efektivní řešení pro zklidnění provozu na komunikacích obcí či měst. Je nejvhodnější volbou všude tam, kde je potřeba bezpodmínečně vynutit dodržování povolené rychlosti, např. v okolí škol, nemocnic, přechodů pro chodce a pod. Výhodou je zpomalení v celém úseku.

Gornex s.r.o. Sydo Traffic Velocity – Produktový list

Gornex s.r.o.Sydo Traffic Velocity

Kamery na vjezdu do sledovaného úseku a výjezdu ze sledovaného úseku detekují vozidlo v celé šířce jízdního pruhu, bez nutnosti dalších čidel a pořizují detailní snímky registrační značky, řidiče a doplňkový snímek poskytující přehled o dopravní situaci v okolí měřícího profilu. Výpočetní jednotka porovná registrační značku stejného vozidla na vjezdu a výjezdu ze sledovaného úseku a vypočítá dobu průjezdu. Úsekové měření rychlosti lze realizovat úseku 100 m – 10 km. Přesná vzdálenost mezi měřícími profily je geodeticky zaměřena a je vystaven Kalibrační list. Správná funkce zařízení SYDO Traffic Velocity pro danou lokalitu je ověřena metrologickým institutem a o měření je vystaven Ověřovací list. Platnost ověření je 12 měsíců. Pro prohlížení a zpracování přestupků je dodáván software SYDO TrafficPen.

Základní metrologické charakteristiky:
Rozsah měření střední rychlosti: 1 km/h až 200 km/h
Minimální délka měřícího úseku: 100m
Maximální délka měřícího úseku: 10km
Největší chyba měření: do 100 km/h ± 3 km/h
nad 100 km/h ± 3 % z měřené hodnoty rychlosti
Způsob měření: čelní pohled na vozidla projíždějící přes měřící čáru
Počet měřených pruhů: 1 až 12
Snímek ze začátku měřícího úseku: datum a čas vjezdu, název místa měření, identifikace jízdního pruhu, střední rychlost vozidla, pořadové číslo přestupku, maximální povolená rychlost, délka měřícího úseku, doba průjezdu měřeným úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru
Snímek z konce měřícího úseku: datum a čas vjezdu, název místa měření, datum a čas odjezdu, identifikace jízdního pruhu, střední rychlost vozidla, pořadové číslo přestupku, maximální povolená rychlost, délka měřícího úseku, doba průjezdu měřeným úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru
Rozsah provozních teplot: -20°C až +50°C
Gornex s.r.o.
Gornex s.r.o.
Gornex s.r.o.
  • Fakturační adresa:
  • V Domcích 60/20,
    162 00 Praha 6
  • IČO: 27881598
  • DIČ: CZ27881598